Galerie 5

Flint auf dem Weg nach Australien  ;-)

 
Flint, Magic, Sveva & Sunshine
Januar 2005


Links Sveva & Magic feuert Flint an
 
Sveva,  Magic & Flint
 
Flint buddelt ...
 
... und buddelt ...
 
... und buddelt
 
*********************************************************
 
Action im Schnee
 
Sveva rennt ...
 
... und rennt ...
 
... und rennt ...
 
... und rennt ...
 
Pause ...
 
... dann rennt Sunshine
 
Pause ...
 
... dann rennt alles
 
3 rasende Belgier